Čo robiť ak nemám feed

Systém cheaper.sk dokáže prejsť celý katalóg, má to však svoje negatíva:

  • Zbytočne veľký objem prenesených dát - desiatky až stovky megabajtov na jednu aktualizáciu
  • Časová náročnosť - rádovo hodiny
  • Nutnosť doladenia robota pre každý jednotlivý E-shop

Preferujeme preto systém exportov (feedov) vo formáte XML, JSON, prípadne inom s akoukoľvek použiteľnou štruktúrou dát (spĺňajúcou minimálne nároky na obsah povinných údajov)

V krajom prípade, ak by nebola v dohladnej dobe schodná možnosť použiť feed - je možné E-shop do systému zapojiť aj bez akéhokoľvek feedu