Často kladené otázky

  • Q: Prevádzkujem internetový obchod a mám export údajov. Ako často bude systém Cheaper.sk tieto dáta sťahovať a aktualizovať ich v katalógu?
  • A: Veľkosti súboru s exportovanými údajmi je zohľadnená pri frekvencii aktualizácie katalógu. Môže sa meniť od 1 hodiny až po niekoľko hodín. Kvôli relevancii, táto doba nikdy nie je dlhšia ako 1 deň.
  • Q: Prevádzkujem internetový obchod a nedisponujem exportom údajov. Ako postupovať?
  • A: V prípade, že internetový obchod nedisponuje funkciou exportovania údajov, je možné aby systém Cheaper.sk získaval údaje priamo z webstránky obchodu. Toto je možné u malých obchodov a vyžaduje úpravu robota pre každý takýto obchod bez exportov zvlášť.
  • Q: Prevádzkujem internetový obchod. Čo ma bude stát zapojenie obchodu do systému Cheaper.sk?
  • A: Portál Cheaper.sk nepožaduje platby za registráciu v systéme, prekliknutia na stránku produktov. Znamená to, že prevádzkovatelia internetových obchodov neplatia žiadne jednorázové ani paušálne sumy.
  • Q: Ako rýchlo budú produkty z môjho internetového obchodu dostupné cez katalóg/vyhľadávanie v systéme Cheaper.sk?
  • A: Závisí to od množstva produktov a či už jednotlivé produkty v systéme figurujú. Drvivá väčšina triedenia produktov je vykonávaná automaticky. Nezatriediteľný zbytok prechádza manuálne rukami administrátorov portálu.
  • Q: Prevádzkujem internetový obchod a chcem aby moje produkty boli na lepšej pozícii (hore).
  • A: Jediná možnosť ako toto dosiahnuť je ponúknuť produkt lacnejšie ako konkurencia. Produkty sú vždy zoraďované od najlacnejšieho po najdrahší.