Úvod k exportovaniu

XML (alebo JSON) feedy sú automaticky generované z databázy Vášho obchodu. Robot systému Cheaper.sk ich periodicky kontroluje a aktualizuje ceny v katalógu zaradených produktov. V prípade, že máte záujem o vytvorenie programu na generovanie feedu, kontaktujte nás

  • Kódovanie znakov - preferujeme UTF-8 kódovanie, ale systém bude korektne pracovať aj s inými (win-1250, iso-8859-2, ...)
  • Formátovanie vo feedoch - nepoužívajte formátovanie textu (nové riadky, tučný text, ...) - znižujete relevanciu textu
  • Kategórie - uvádzajte celú cestu ku produktu, nie len poslednú (je rozdiel medzi "Slnečné okuliare > Deti" a "Výživa > Deti"). Kategórie urýchľujú zaraďovanie produktov do katalógu
  • EAN/Partnumber kódy - ak disponujete EAN kódmi alebo Part Number kódmi tovaru, uvádzajte ich vo feede. Obe urýchľujú zaraďovanie produktov do katalógu
  • Obrázky - odkazujte na obrázky s najvyšším rozlíšením, ktoré máte k dispozícii
  • Množstvo údajov - čím viac údajov poskytnete, tým rýchlejšie bude daný produkt zaradený do katalógu a tým viac informácii potencionálny zákazník o produkte dostane.
  • Ceny vo feede - uvádzajte v takej mene, akú ste si nastavili cez správu obchodu na Cheaper.sk

Maximálna veľkosť feedu ani počet produktov nie je obmedzená.