Zaradenie E-shopu do systému cheaper.sk

Komunikácia medzi Vašim obchodom a systémom cheaper.sk prebieha za pomoci exportov ("feedov"), ale v obmedzenej miere dokáže fungovať aj bez nich. Preferujeme však túto formu, nakoľko pri nej nedochádza k zbytočným dátovým tokom a záťaži Vášho E-shopu robotickým programom

Feedy v roznom formáte generuje vačšina dostupných E-shopov na trhu - vhodné sú akékoľvek XML alebo JSON feedy spĺňajúce minimálne podmienky poskytovaných údajov

Ak Váš E-shop takýto export údajov neobsahuje, obráťte sa na dodavateľa Vášho E-shopu. Konzultáciu ohľadom exportov Vám vieme poskytnúť bezplatne.

Po pridaní Vášho E-shopu do systému cheaper.sk, všetky ďalšie procesy prebiehajú automaticky.